Somatics

Reawakening the mind’s control of movement, flexibility, and health   Yoga  for athletes: Cross-training with yoga can help you gain strength, flexibility, and stamina to improve your performance in other sports. Here, the yoga for athletes: sequences, poses, warm-ups, and

For companies

Yoga at work and in the field   Excercises for eyes and fingers   Relaxation and breathing  

Reflexotherapy

Refleksologia jest naturalną metodą terapii, opierającą się na pobudzaniu ściśle określonych punktów na dłoniach i stopach, zwanych refleksami, które są połączone z odpowiednimi częściami ciała i narządami. Początki refleksologii sięgają starożytnych kultur: egipskiej, hinduskiej oraz chińskiej.

Stay in touch