Świadomość ciała

Technika ta opiera się na naprzemiennym stosowaniu napięcia i odprężenia: jedynie wiedząc, jakie wrażenie daje mięsień napięty, możemy świadomie postrzegać jego stan odprężenia. W fazie odprężenia doznajemy wrażenia przepływania, rozszerzania, lekkości i ciepła. Aby to osiągnąć, konieczne jest uspokojenie wewnętrzne, zatrzymanie wirówki myśli. Tylko wtedy możliwe jest skoncentrowanie się na własnym ja. Rodzi się wewnętrzna harmonia. Takie odprężenie przenosi się automatycznie na ciało: oddech staje się spokojniejszy, zmniejsza się wpływ układu współczulnego, pobudzenie odczuwa jego antagonista, układ przywspółczulny – ciało przestawia się na odpoczynek, regenerację.