Ćwiczenia somatyczna

Ćwiczenia somatyczna/świadomość ciała to przywracanie równowagi wewnętrznej. Co to znaczy? Ruchy jogi somatycznej to nie ćwiczenia, które powtarzamy mechanicznie, aż do uzyskania perfekcji. Tu nie można ćwiczyć „dobrze” albo „złe” – można tylko ćwiczyć dla siebie mając na względzie własne ograniczenia, ale też rosnące możliwości. Każdy wykonany ruch jest doświadczeniem zmian w sobie, uświadomionych lub nie. Każdy ruch wywołuje reakcje łańcucha mięśniowego, czego możemy nie być świadomi, choć każdy taki ruch, niezależnie od nas, przywraca równowagę w ciele. Ruchy te odnoszą się bezpośrednio do systemu nerwowego, odnotowującego te nowe odczucia – choć tak naprawdę to, co zdaje się być nowe, istnieje już w pamięci. Odzwierciedla bowiem naszą wrodzoną równowagę, zatraconą z powodu napięć i przykurczy powstających pod wpływem sytuacji zewnętrznych. Poprzez różnorodność ruchów powiększa się zakres  i inteligencja ciała. Odnajdujemy zagubioną równowagę. Zaczynamy dostrzegać i rozumieć zmiany, a także uświadamiać sobie, że ta równowaga jest w nas samych. Stwierdzenie zarazem trudne, niezwykle poruszające i nieprawdopodobnie uspokajające. Nagle wszystko staje się możliwe, włącznie z mówieniem „tak” i z dobrym samopoczuciem.

Aby zmienić punkt wyjściowy wymagane jest dużo więcej niż rozciąganie czy masaż. To wymaga procesu nauki, który wpływa na umysł, kontrolujący układ mięśniowy. Taki proces uczenia odnosi się do somatycznej edukacji. Somatyczna edukacja to świadomość napięć mięśniowych i możliwość kontrolowania ich; umysł budzi się i funkcjonujemy jakby w nowo narodzonym ciele.

 

Szczegółowe informacje na temat jogi somatycznej:

Filozofia

Zalety

Kontrola stresu

Rozciąganie bez rozciągania

Rozciąganie z drugą osobą

Napięcie mięśniowe

Dojrzałość

Jak ćwiczyć