Świadomość ciała dla dzieci

Dzieci są jak nasiona, które posialiśmy. Musimy je karmić tak, aby wyrosły na zdrowych, silnych i wypełnionych miłością ludzi.

Poprzez świadomość ciała i relaksację możemy prowadzić nasze dzieci przez dzisiejszy dynamiczny świat, oferując im sposób walki z problemami i sytuacjami stresującymi  teraz i przez resztę ich życia. Świadomość ciała i ćwiczenia somatyczne jest droga życia.

Jako rodzice ujrzycie wkrótce dobroczynne skutki, jakie proponowane zajęcia wywierają na dziecku. Jego ciało stanie się sprawniejsze i silniejsze. Jego umysł stanie się spokojniejszy i bardziej czujny, doświadczy ono także poczucia emocjonalnego uspokojenia.

Aby osiągnąć dobre rezultaty, dziecko nie musi wykonywać ćwiczeń w sposób doskonały. Każde dziecko różni się pod względem sprawności i będzie robiło postępy w indywidualnym tempie.

Będę zachęcać dziecko do wykorzystywania jego własnej wyobraźni i jasnego wyrażania swych myśli i uczuć.

Uczestnicząc w tym programie dziecko będzie ćwiczyć pięć pojęć, które sprzyjają szczęściu. Są to: współuczestnictwo, samodyscyplina, pozytywne działanie, samoświadomość i czystość atmosfery.

Przy  udziale rodziców i zachęcie świadomość ciała może  stać się częścią codziennych zajęć dziecka. Może stać się dobrą zabawą. Jest to również wspaniały sposób na tworzenie wspólnoty rodzinnej.
Tok programu:

Kurs jest całościowym podejściem do świadomości ciała, jako sposób życia raczej niż zajęcia wykonywanego raz czy dwa razy na tydzień. Ćwiczenia i techniki koncentracji i relaksacji pomagają dzieciom zrelaksować się i odnaleźć wewnątrz siebie spokojne miejsce. Jest to doświadczenie dzielenia się z innymi tym, co posiadamy, nauka samodyscypliny, pozytywnego działania i poznawanie siebie samego.

Celem jest  –  szczęśliwe dziecko. Dzięki prostym technikom możliwy się stanie rozwój zdrowego ciała, spokojnego umysłu i duchowe przebudzenie dzieci.

Na tych zajęciach pracujemy nad osiągnięciem samoświadomości ciała, umysłu i ducha, traktując je z osobna, a także jako jedność. Z ostatecznym celem znalezienia w sobie ciszy i pogody bez wglądu na zewnętrzny zamęt. (Tuth Steinem)

Jest to zbiór ćwiczeń sprzyjających kontroli mięśni i równowadze. Jest to wspaniały sposób na rozluźnienie ciała i zrelaksowanie się.

Ćwiczenia zabierają bardzo mało czasu. Większość zajmuje minutę lub dwie. Łatwo można zaobserwować korzystne zmiany, a dzieci pozbędą się uczucia zesztywniałych mięśni.

Świadomość ciała wykorzystuje fantazje w twórczy sposób. Dzieci są zachęcane do badania ruchu własnego ciała przez naśladowanie rożnych rodzajów zwierząt i obiektów, które są im dobrze znane.

Zajęcia te mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo. Mogą być one skuteczne w rozwiązywaniu specyficznych problemów, z którymi spotykają się rodzice i nauczyciele. Na przykład:

1. Praktykowanie świadomości ciała może uspokoić nerwowe i spięte dziecko poprzez rozluźnienie jego mięśni, co pozwoli porusza mu na swobodniejszy ruch. 

2. Parę ćwiczeń może ożywić zmęczone i znużone dziecko, które nie potrafi się skoncentrować.

3. Wraz z odpowiednią dieta zajęcia wywrą uspokajający efekt na dziecko nadpobudliwe.

4. Odpowiednie ćwiczenia potrafią wyzwolić ekspresję w dziecku lękowym i zahamowanym.